Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

Časopis: Pravo i porezi - 4.2007
Članak:
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Stranica:
89.
Autor/i:
Sažetak:
  Oslobođenje od plaćanja PDV-a pri uvozu osobnih automobila, u okolnostima prestanka važenja oslobođenja od plaćanja carine prema Uredbi o uvjetima i postupcima za ostvarivanje oslobođenja od plaćanja carine
 • Oporezivanje dijagnostičkih, dilatacijskih i vodećih katetera
 • Postupak kod uvoza osobnog automobila u RH
 • Preseljenje predmeta kućanstva iz R.
 • Uvoz kamp prikolica radi obavljanja djelatnosti iznajmljivanja
 • Oporezivanje kohlearnog implantata
 • Uvoz osobnog automobila za potrebe po družnice strane osobe
 • Ispunjenje uvjeta nezaposlenosti kod ostvarivanja povlastica iz čl. 61. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji
 • Unutarnja proizvodnja
 • Privremeni uvoz
Hashtags: