Odlučivanje o vraćanju na rad i prestanku službe u istom rješenju – primjer iz prakse

Časopis: Pravo i porezi - 4.2007
Članak:
Odlučivanje o vraćanju na rad i prestanku službe u istom rješenju – primjer iz prakse
Stranica:
37.
Autor/i:
Mr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur.
Sažetak:
U ovom članku autor analizira primjer iz prakse u kojem je jedinica lokalne samouprave bila obvezna vratiti na rad službenika na temelju pravomoćne sudske presude, a istodobno mu utvrditi prestanak službe po sili zakona, do kojeg dolazi u razdoblju između vraćanja na rad i okončanja radnog spora.Nakon sažetog prikaza historijata slučaja raš­članjena je primjena prava od strane jedinice lokalne samouprave, a zaključno ponuđena dva moguća ogledna primjera upravnih akata koje je u predmetnom slučaju bilo potrebno donijeti.
  1. Uvod
  2. Historijat primjera (činjenični i pravni aspekti)
  3. Postupanje grada u provedbi sudske presude
  4. Odnos između upravnog postupka i usporedne parnice
  5. Mogući ogledni primjeri rješenja
Hashtags:
#Pravo, #Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo, #UpravnoPravo