Ovršno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 4.2007
Članak:
Ovršno pravo
Stranica:
111.
Autor/i:
Sažetak:
    Ovršnost prvostupanjskih sudskih odluka (čl. 23.a OZ-a)
  • Protuovrha - postupak po prijedlogu (čl. 59. OZ-a)
  • Bezuspješan pokušaj pljenidbe pokretnina (čl. 136. OZ-a)
Hashtags: