Upravno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 4.2007
Članak:
Upravno pravo
Stranica:
115.
Autor/i:
Sažetak:
    Osiguran cjelodnevni boravak u socijalnoj ustanovi nije prepreka za priznanje doplatka za djecu
  • Neovisno o tomu je li mirovinski staž koji je stranka ostvarila u Republici Hrvatskoj konzumiran rješenjem o priznanju prava na starosnu mirovinu u drugoj državi tijela HZMO-a odlučuju primjenom međunarodnog ugovora
  • Rok iz odredbe članka 5. stavka 4. Uredbe za provođenje Zakona o konvalidaciji za upravno područje rada, zapošljavanja, mirovinskog i invalidskog osiguranja, doplatka za djecu, socijalne skrbi i zaštite vojnih i civilnih invalida rata je prekluzivan.
  • Nakon pravomoćnosti presude kojom se utvrđuje da otkaz nije zakonit i da radni odnos nije prestao uspostavlja se svojstvo osiguranika
Hashtags: