Odgovori na pitanja

Časopis: Pravo i porezi - 4.2007
Članak:
Odgovori na pitanja
Stranica:
123.
Autor/i:
Sažetak:
    Računovodstvo i revizija
  • Porez na dodanu vrijednost
  • Uvjeti za zakonsku otpremninu
  • Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca
  • Stope amortizacije niže od redovitih porezno dopustivih stopa
  • Prestanak obrta i ugovori o radu
  • Probni rad i trudnoća
  • Dostava žalbe putem pošte
  • Novčana primanja volontera
Hashtags: