Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

Časopis: Pravo i porezi - 4.2007
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Stranica:
82.
Autor/i:
Sažetak:
    Porezni tretman isplate fizičkoj osobi na temelju sudske nagodbe
  • Potvrde o uplaćenim premijama osiguranja - korištenje olakšice
  • Porezni tretman dodjele dionica radnicima
  • Porez na dohodak - olakšice za hrvatske ratne vojne invalide iz Domovinskog rata
  • Potvrda o plaćenim kamatama po namjenskom stambenom kreditu
  • Osobni odbitak po osnovi invalidnosti
  • Porezni tretman odšteta radnicima za slučaj prepada, orobljavanja i pljačke u vidu naknade za pretrpljeni strah
Hashtags: