Zastara kod ugovora o prometu roba i usluga

Časopis: Pravo i porezi - 4.2007
Članak:
Zastara kod ugovora o prometu roba i usluga
Stranica:
42.
Autor/i:
Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Sažetak:
U ovom se članku ukratko analiziraju odredbe o zastari tražbina iz ugovora o prometu robe i usluga u skladu s novim Zakonom o obveznim odnosima, te se ukazuje na izmjene i moguće probleme koji će nastati u tumačenju i primjeni odredbe čl. 228. st. 1. ZOO-a iz 2005., jer je nova odredba znatno šira u odnosu na ranije uređenje i odnosi se na sve ugovore koji se smatraju ugovorima o prometu roba i usluga i u pogledu svih osoba koje u njima sudjeluju.
  1. Uvod
  2. Zastara kod ugovora o prometu roba i usluga na temelju ZOO-a iz 1991.
  3. Zastara kod ugovora o prometu roba i usluga na temelju ZOO-a iz 2005.
  4. Zaključne napomene
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #ObveznoPravo, #Pravo, #Pravo, #ZOO