Zlouporaba bolovanja i otkazivanje ugovora o radu tijekom bolovanja

Časopis: Pravo i porezi - 4.2007
Članak:
Zlouporaba bolovanja i otkazivanje ugovora o radu tijekom bolovanja
Stranica:
44.
Autor/i:
Kristian PLAZONIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U ovome članku autor razrađuje zlouporabu bolovanja i otkazivanje tijekom bolovanja. Članak je podijeljen na pet dijelova. U drugom (nakon uvodnog) se razmatra kako radnik odnosno osiguranik može ostvariti pravo na zakonito i opravdano bolovanje. Treći dio se odnosi na zlouporabu bolovanja. U četvrtom dijelu ukazuje se na nadziranje kontrole ponašanja radnika odnosno osiguranika za vrijeme bolovanja. Peti dio se odnosi na otkazivanje tijekom bolovanja s naglaskom na obvezu obavješćivanja o bolovanju i zabrani otkazivanja ako je bolovanje uzrokovano ozljedom na radu ili profesionalnom bolešću. U posljednjem se dijelu pokušava odgovoriti na moguće situacije koje nastaju tijekom bolovanja.
  1. Uvod
  2. Postupak u ostvarivanju prava na bolovanje
  3. Zlouporaba bolovanja
  4. Kontrola ponašanja radnika (osiguranika) za vrijeme bolovanja
  5. Otkazivanje tijekom bolovanja
  6. Odgovori na moguće situacije koje nastaju tijekom bolovanja
Hashtags:
#Pravo, #Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo, #RadnoPravo, #SocijalnoPravo