Napori EU radi usklađenja sustava oporezivanja osobnih motornih vozila

Časopis: Pravo i porezi - 4.2007
Članak:
Napori EU radi usklađenja sustava oporezivanja osobnih motornih vozila
Stranica:
51.
Autor/i:
Doc. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Sažetak:
Tržište osobnih motornih vozila unutar EU opte­rećeno je nizom većih ili manjih problema, no pritom se ističe sustav oporezivanja motornih vozila, što je u prvom redu posljedica neujednačenosti poreznih sustava između država članica EU.Stoga je Komisija EU u srpnju 2005. pripremila prijedlog smjernice o oporezivanju motornih vozila, čije bi prihvaćanje za države članice stvorilo obvezu promjene postojećeg sustava radi učinkovitijeg funkcioniranja zajedničkog tržišta ali i ostvarivanja određenih ekoloških ciljeva. Autor u ovom članku potanko razlaže navedno pitanje te pojašnjava očekivane smjerove u kojima će se kretati promjene postojećih poreznih sustava.
  1. Uvod
  2. Sadašnje pravno stanje
  3. Prijedlog smjernice o oporezivanju osobnih motornih vozila
  4. Fiskalna uloga pojedinih poreza u vezi s oporezivanjem osobnih motornih vozila
  5. Prikaz sustava i fiskalne uloge naknade plaćenog poreza na registraciju
  6. Sudska praksa
  7. Zaključak
Hashtags:
#Porezi, #PoreziEU, #PoreznoPravo, #Pravo, #Pravo, #PravoEU