Radno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 4.2007
Članak:
Radno pravo
Stranica:
109.
Autor/i:
Sažetak:
    Sadržaj otkaza ugovora o radu (čl. 111. ZR-a)
Hashtags: