Prikaz osnova za izradu zakona o općem upravnom postupku republike Hrvatske iz smjernica koje je usvojila vlada Republike Hrvatske (smjernice usvojene na sjedni

Časopis: Pravo i porezi - 4.2007
Članak:
Prikaz osnova za izradu zakona o općem upravnom postupku republike Hrvatske iz smjernica koje je usvojila vlada Republike Hrvatske (smjernice usvojene na sjedni
Stranica:
76.
Autor/i:
Sažetak:
Novi Zakon o općem upravnom postupku prema sada važećem Zakonu o općem upravnom postupku (Nar. nov., br. 53/91. i 103/96.) treba osigurati ravnotežu između zahtjeva za objektivnim i brzim odlučivanjem s jedne, te zaštite prava i legitimnih interesa pojedinaca koji sudjeluju u postupku s druge strane. U članku se daje prikaz osnova za izradu novog Zzakona o općem upravnom postupku republike Hrvatske iz smjernica koje je usvojila vlada Republike Hrvatske.
Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo