Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina

Časopis: Pravo i porezi - 4.2007
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina
Stranica:
81.
Autor/i:
Sažetak:
    Obveza plaćanja poreza na promet nekretnina i zahtjev za otpis poreznog duga
Hashtags: