Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

Časopis: Pravo i porezi - 4.2007
Članak:
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
Stranica:
93.
Autor/i:
Sažetak:
  Poseban porez na blokirani motor
 • Poseban porez na rabljeno plovilo uvezeno ili isporučeno prije 1. siječnja 1998. - zamjena motora ne podliježe oporezivanju
 • Poseban porez na plovila kod zamjene motora iste snage ili ugradnje dva ili više motora
 • Plaćanje posebnog poreza na tehnološki, skladišni i transportni kalo, rastep i lom utvrđen u proizvodnji bezalkoholnih pića
 • Poseban porez na samoizgrađeno plovilo
 • Oslobođenje od plaćanja posebnoga poreza na naftne derivate temeljem međunarodnoga ugovora
 • Uvoz vozila iz Narodne Republike Kine
 • Označavanje alkoholnih pića posebnim markicama
 • Prodaja ulja za loženje iz posebno utvrđenih skladišta
 • Odobrenje za uvoz alkoholnih pića
 • Povrat posebnog poreza na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove
 • Obračunavanje i plaćanje posebnog poreza na voćna vina
 • Podnošenje trošarinskih izvješća, prijava i kaznene odredbe
 • Oporezivanje kultiviranih bisera obrađenih
Hashtags: