Pravo i porezi

Tiskano izdanje 67,80 kn
E-izdanje 67,80 kn
Novi zakoni – siječanj 2019. godine
pip - 2.2019, str. 3
Zakonske novosti i izazovi u poljoprivredi (i lovstvu) za 2019. godinu
pip - 2.2019, str. 9
Troškovi prijevoza u javnim službama – čl. 66. TKU-a
pip - 2.2019, str. 16
Praktična pitanja smanjenja temeljenog kapitala d.o.o-a
pip - 2.2019, str. 23
Likvidatori – obvezni osiguranici u 2019. godini
pip - 2.2019, str. 31
Obveza plaćanja poreza na cestovna motorna vozila i plovila za 2019. godinu
pip - 2.2019, str. 38
Izmjene i dopune Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom
pip - 2.2019, str. 43
Staž osiguranja s povećanim trajanjem
pip - 2.2019, str. 47
Obveze izvršitelja obrade osobnih podataka prema GDPR-u
pip - 2.2019, str. 52
Zabilježba - vrste i pravni učinci
pip - 2.2019, str. 55
Novine u izvršavanju kaznenopravnih sankcija i mjera na slobodi
pip - 2.2019, str. 63
Pravni učinci podjele društva prema trećima
pip - 2.2019, str. 67
Vladajući položaj poduzetnika na tržištu
pip - 2.2019, str. 75
Upravljanje i održavanje stambenih zgrada
pip - 2.2019, str. 83
Jezik u pravu
pip - 2.2019, str. 86
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 2.2019, str. 87
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 2.2019, str. 87
Domaća sudska praksa i stajališta
pip - 2.2019, str. 90
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 2.2019, str. 106
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 2.2019, str. 112