Pravo i porezi 1/2001

Web izdanje 8,99
Novosti u hrvatskom poreznom pravu u 2001. godini
Autor: Vlatka LONČAR, dipl. iur.
Izuzeće i ograničenje ovrhe na pokretninama radi naplate novčane tražbine
Autor: Prof. dr. sc. Mihajlo DIKA
Posebna obilježja međunarodnih trgovačkih ugovora
Autor: Prof. dr. sc. Deša MLIKOTIN-TOMIĆ
Stjecanje članstva u društvu s ograničenom odgovornošću
Autor: Prof. dr. sc. Jakša BARBIĆ
Porez na dodanu vrijednost i turizam
Autor: Prof. dr. sc. Dragan ROLLER
Koncesije i ugovaranje BOT projekata kao način izgradnje infrastrukturnih objekata
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR
Približevanje Hrvatskoj Europskoj uniji - uz proces stabilizacije i pridruživanja
Autor: Dr. sc. Slobodan MRKŠA
Osobitosti postupka u sporovima male vrijednosti
Autor: Mr. sc. Mladen PAVLOVIĆ, dipl. iur.
Povrede propisa kod obavljanja inspekcijskog nadzora i donošenja upravnih rješenja iz područja ugostiteljstva i turizma
Autor: Koraljka LADEŠIĆ-MASNEC, dipl. iur.
Specifičnosti i praktična primjena instituta ustavnosudske zaštite Ustavom utvrđenih prava i sloboda zbog šutnje administracije
Autor: Kruno SLADOLJEV, dipl. iur.
Privremeni uvoz prijevoznih sredstava s primjerima obračunavanja carine i poreza
Autor: Oskar CUKROV, dipl. oec.
Uloga Komisije za vrijedonosne papire u financijskom sustavu Republike Hrvatske
Autor: Mr. sc. Ante RONČEVIĆ
Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja - osiguranje od nezgode
Autor: Mr. sc. Vice BARBIR, dipl. oec.
Upravne pristojbe u području prava intelektualnog vlasništva
Autor: Dragan ZLATOVIĆ, dipl. iur.
Platni promet sredstava zajedničke pričuve
Autor: Zoran KAŠTROPIL, dipl. oec.
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
Ministarstvo gospodarstva
Ministarstvo turizma
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje - središnja služba
Državni inspektorat
Državna geodetska uprava
Savjet Hrvatske narodne banke
Upravni odbor Fonda za naknadu oduzete imovine
Ustavni sud Republike Hrvatske
Obvezni odnosi
Pravo trgovačkih društava
Ovršni postupak
Stečaj
Prekršaji
Porezno pravo
Carinsko pravo
Eksproprijacija
Upravno pravo
Prekršajno pravo
Upravni sporovi
Privredno pravne odluke
Prijava dobitka od kamata
Porez na dohodak/plaću
Radno i socijalno pravo
Bilančno porezno pravo
Trgovačko pravo
Radno pravne odluke
Trgovačko pravo
Informacije iz zemlje i svijeta
Odgovori na pitanja