Pravo i porezi

Novosti u hrvatskom poreznom pravu u 2001. godini
pip - 1.2001, str. 3
Izuzeće i ograničenje ovrhe na pokretninama radi naplate novčane tražbine
pip - 1.2001, str. 8
Posebna obilježja međunarodnih trgovačkih ugovora
pip - 1.2001, str. 14
Stjecanje članstva u društvu s ograničenom odgovornošću
pip - 1.2001, str. 21
Porez na dodanu vrijednost i turizam
pip - 1.2001, str. 26
Koncesije i ugovaranje BOT projekata kao način izgradnje infrastrukturnih objekata
pip - 1.2001, str. 29
Približevanje Hrvatskoj Europskoj uniji - uz proces stabilizacije i pridruživanja
pip - 1.2001, str. 36
Osobitosti postupka u sporovima male vrijednosti
pip - 1.2001, str. 39
Povrede propisa kod obavljanja inspekcijskog nadzora i donošenja upravnih rješenja iz područja ugostiteljstva i turizma
pip - 1.2001, str. 42
Specifičnosti i praktična primjena instituta ustavnosudske zaštite Ustavom utvrđenih prava i sloboda zbog šutnje administracije
pip - 1.2001, str. 44
Privremeni uvoz prijevoznih sredstava s primjerima obračunavanja carine i poreza
pip - 1.2001, str. 46
Uloga Komisije za vrijedonosne papire u financijskom sustavu Republike Hrvatske
pip - 1.2001, str. 53
Osiguranje od posljedica nesretnog slučaja - osiguranje od nezgode
pip - 1.2001, str. 57
Upravne pristojbe u području prava intelektualnog vlasništva
pip - 1.2001, str. 63
Platni promet sredstava zajedničke pričuve
pip - 1.2001, str. 66
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 1.2001, str. 68
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 1.2001, str. 75
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 1.2001, str. 76
Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 1.2001, str. 76
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
pip - 1.2001, str. 81
Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave
pip - 1.2001, str. 84
Ministarstvo gospodarstva
pip - 1.2001, str. 87
Ministarstvo turizma
pip - 1.2001, str. 88
Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja
pip - 1.2001, str. 90
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje - središnja služba
pip - 1.2001, str. 92
Državni inspektorat
pip - 1.2001, str. 95
Državna geodetska uprava
pip - 1.2001, str. 97
Savjet Hrvatske narodne banke
pip - 1.2001, str. 97
Upravni odbor Fonda za naknadu oduzete imovine
pip - 1.2001, str. 98
Ustavni sud Republike Hrvatske
pip - 1.2001, str. 99
Obvezni odnosi
pip - 1.2001, str. 101
Pravo trgovačkih društava
pip - 1.2001, str. 102
Ovršni postupak
pip - 1.2001, str. 103
Stečaj
pip - 1.2001, str. 103
Prekršaji
pip - 1.2001, str. 103
Porezno pravo
pip - 1.2001, str. 104
Carinsko pravo
pip - 1.2001, str. 106
Eksproprijacija
pip - 1.2001, str. 107
Upravno pravo
pip - 1.2001, str. 107
Prekršajno pravo
pip - 1.2001, str. 107
Upravni sporovi
pip - 1.2001, str. 108
Privredno pravne odluke
pip - 1.2001, str. 108
Prijava dobitka od kamata
pip - 1.2001, str. 109
Porez na dohodak/plaću
pip - 1.2001, str. 109
Radno i socijalno pravo
pip - 1.2001, str. 109
Bilančno porezno pravo
pip - 1.2001, str. 110
Trgovačko pravo
pip - 1.2001, str. 110
Radno pravne odluke
pip - 1.2001, str. 111
Trgovačko pravo
pip - 1.2001, str. 112
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 1.2001, str. 113
Odgovori na pitanja
pip - 1.2001, str. 122