Povrede propisa kod obavljanja inspekcijskog nadzora i donošenja upravnih rješenja iz područja ugostiteljstva i turizma

Časopis: Pravo i porezi - 1.2001
Članak:
Povrede propisa kod obavljanja inspekcijskog nadzora i donošenja upravnih rješenja iz područja ugostiteljstva i turizma
Stranica:
42.
Autor/i:
Koraljka LADEŠIĆ-MASNEC, dipl. iur.
Sažetak:
Rješavajući po žalbama na rješenja gospodarskih inspektora u području ugostiteljstva i turizma, mjerodavni čimbenici Državnog inspektorata susreću se nerijetko s povredama materijalnih normi Zakona o državnom inspektoratu, Zakona o ugostiteljskoj i Zakona o turističkoj djelatnosti, te Zakona o općem upravnom postupku. Do povreda dolazi pogrešnom primjenom spomenutih propisa, ali i propustima da se po njima postupa u području ugostiteljstva i turizma.
Hashtags: