Pravo i porezi 9/2007

Web izdanje 8,99
Jedan slučaj (ne)obvezne obustave stečajnog postupka
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Oporezivanje dohotka od imovine i imovinskih prava
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Pravo na godišnji odmor prema Zakonu o radu, Konvenciji MOR-a br. 132 i Direktivi 2003/88/EZ
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ, dipl. iur.
O jednoj odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Postupanje kupca u slučaju postojanja materijalnih nedostataka prodane stvari
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Zaštita od evikcije s osvrtom na pravila stvarnog prava o zaštiti povjerenja u pravnom prometu (I. dio)
Autor: Mr. sc. Loris BELANIĆ, dipl. iur.
Pravilnik o utvrđivanju vrijednosti imovine investicijskog fonda i izračunu neto vrijednosti imovine po udjelu ili po dionici investicijskog fonda - komentar
Autor: Blaženka EROR MATIĆ, dipl. oec.
O troškovima parničnog postupka
Autor: Snježana PLAVETIĆ, dipl. iur.
Načelo pružanja pravne pomoći neukoj stranci
Autor: Željana KAUZLARIĆ, dipl. iur.
Oporezivanje investicija u Njemačkoj
Autor: Doc. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Jamstvo vlasništva u postupcima izvlaštenja s osvrtom na praksu Europskog suda za ljudska prava
Autor: Tihomir KOVAČIĆ, dipl. iur.
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
Središnji državni ured za upravu
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Državni inspektorat
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Obvezno pravo
Pravo trgovačkih društava
Radno pravo
Parnični postupak
Ovršno pravo
Upravno pravo
Bilančno porezno pravo
Porez na dodanu vrijednost
Pravo društava - radno pravo
Radno pravo
Obvezni odnosi
Odgovori na pitanja