Pravo i porezi

Jedan slučaj (ne)obvezne obustave stečajnog postupka
pip - 9.2007, str. 3
Oporezivanje dohotka od imovine i imovinskih prava
pip - 9.2007, str. 8
Pravo na godišnji odmor prema Zakonu o radu, Konvenciji MOR-a br. 132 i Direktivi 2003/88/EZ
pip - 9.2007, str. 17
O jednoj odluci Ustavnog suda Republike Hrvatske
pip - 9.2007, str. 24
Postupanje kupca u slučaju postojanja materijalnih nedostataka prodane stvari
pip - 9.2007, str. 26
Zaštita od evikcije s osvrtom na pravila stvarnog prava o zaštiti povjerenja u pravnom prometu (I. dio)
pip - 9.2007, str. 34
Pravilnik o utvrđivanju vrijednosti imovine investicijskog fonda i izračunu neto vrijednosti imovine po udjelu ili po dionici investicijskog fonda - komentar
pip - 9.2007, str. 44
O troškovima parničnog postupka
pip - 9.2007, str. 51
Načelo pružanja pravne pomoći neukoj stranci
pip - 9.2007, str. 54
Oporezivanje investicija u Njemačkoj
pip - 9.2007, str. 61
Jamstvo vlasništva u postupcima izvlaštenja s osvrtom na praksu Europskog suda za ljudska prava
pip - 9.2007, str. 66
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 9.2007, str. 77
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretnina
pip - 9.2007, str. 82
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 9.2007, str. 82
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dobitak
pip - 9.2007, str. 87
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
pip - 9.2007, str. 90
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
pip - 9.2007, str. 93
Središnji državni ured za upravu
pip - 9.2007, str. 94
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
pip - 9.2007, str. 100
Državni inspektorat
pip - 9.2007, str. 100
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
pip - 9.2007, str. 101
Obvezno pravo
pip - 9.2007, str. 104
Pravo trgovačkih društava
pip - 9.2007, str. 105
Radno pravo
pip - 9.2007, str. 106
Parnični postupak
pip - 9.2007, str. 108
Ovršno pravo
pip - 9.2007, str. 111
Upravno pravo
pip - 9.2007, str. 113
Bilančno porezno pravo
pip - 9.2007, str. 115
Porez na dodanu vrijednost
pip - 9.2007, str. 115
Pravo društava - radno pravo
pip - 9.2007, str. 117
Radno pravo
pip - 9.2007, str. 119
Obvezni odnosi
pip - 9.2007, str. 120
Odgovori na pitanja
pip - 9.2007, str. 121
Pregled novih propisa
pip - 9.2007, str. 125