Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi

Časopis: Pravo i porezi - 9.2007
Članak:
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
Stranica:
93.
Autor/i:
Sažetak:
    Poseban porez na bezalkoholna pića - nije provedena analiza temeljem uzorka proizvoda
  • Povrat carine i posebnog poreza na izvezeno plovilo
  • Poseban porez na plovila domaće proizvod nje
Hashtags: