Postupanje kupca u slučaju postojanja materijalnih nedostataka prodane stvari

Časopis: Pravo i porezi - 9.2007
Članak:
Postupanje kupca u slučaju postojanja materijalnih nedostataka prodane stvari
Stranica:
26.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Jelena ČUVELJAK, dipl. iur.
Sažetak:
Da bi izvršio svoju glavnu obvezu, prodavatelj je obvezan predati stvar koja je ugovorena i ima sva ugovorena svojstva ili ona svojstva koja su uobičajena kod prodaje takve vrste stvari. Dakle, da bi predana stvar bila u ispravnom stanju, ona ne smije imati materijalnih ili pravnih nedostataka. Stoga ZOO, polazeći od načela jednake vrijednosti davanja, prvo uređuje u čl. 357. odgovornost za materijalne i pravne nedostatke ispunjenja kod naplatnih ugovora, dok je odgovornost prodavatelja za materijalne nedostatke detaljno uređena u čl. 400. do 422. ZOO-a. Ovim je određeno kada stvar ima materijalne nedostatke, propisane su obveze kupca kada primijeti nedostatak na stvari te prava koja kupac ima u slučaju postojanja materijalnih nedostataka.
 1. Uvod
 2. Materijalni nedostatci
 3. Vidljivi nedostatci i rok za obavijest
 4. Skriveni nedostatci i rokovi za obavijest
 5. Obavijest o nedostatku
 6. Isključenje ili ograničenje odgovornosti
 7. Prava kupca
 8. Ispunjenje ugovora
 9. Raskid ugovora
 10. Sniženje cijene
 11. Naknada štete
 12. Djelomični nedostatci
 13. Završne napomene
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #ObveznoPravo, #Pravo