Parnični postupak

Časopis: Pravo i porezi - 9.2007
Članak:
Parnični postupak
Stranica:
108.
Autor/i:
Sažetak:
    Sudska nadležnost (čl. 16. ZPP-a)
  • Suparničari (čl. 200. ZPP-a)
  • Teret dokazivanja (čl. 221.a. ZPP-a)
  • Bitna povreda odredaba parničnog postupka (čl. 354. ZPP-a)
  • Nepotpuno utvrđeno činjenično stanje (čl. 355. ZPP-a)
  • Revizija (čl. 392. ZPP-a)
  • Odbacivanje revizije (čl. 392. ZPP-a)
Hashtags: