Načelo pružanja pravne pomoći neukoj stranci

Časopis: Pravo i porezi - 9.2007
Članak:
Načelo pružanja pravne pomoći neukoj stranci
Stranica:
54.
Autor/i:
Autor: Željana KAUZLARIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
U ovom članku autorica daje prikaz instituta besplatne pravne pomoći u RH kroz postojeće odredbe pojedinih zakona koje su usmjerene na pružanje takve pomoći strankama u postupcima pred sudovima uz poseban osvrt na Ustav RH, međunarodne izvore i pojedine odredbe Nacrta Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.
  1. Uvod
  2. Načelo pružanja pomoći neukim strankama u pojedinim odredbama zakona o parničnom postupku
  3. Besplatna pravna pomoć prema zakonu o odvjetništvu
  4. Međunarodni izvori i preporuke za postupanje u pitanjima besplatne pravne pomoći
  5. Zastupanje ugovornih strana prema poslovniku europskog suda za ljudska prava
  6. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći prema završnoj verziji od 21. Lipnja 2005.
  7. Zaključna razmatranja
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #GrašanskoPostupovnoPravo, #Pravo