Središnji državni ured za upravu

Časopis: Pravo i porezi - 9.2007
Članak:
Središnji državni ured za upravu
Stranica:
94.
Autor/i:
Sažetak:
    Status ravnatelja Hrvatskog zavoda za norme
  • Uvećanje osnovne plaće na temelju zvanja magistra znanosti
  • Izdavanje potvrde o trajanju radnog odnosa
  • Isplata razlike plaće zbog obavljanja poslova radnog mjesta veće složenosti
  • Raspored na radno mjesto više kategorije, u skladu s ostvarenom stručnom spremom
  • Utvrđivanje koeficijenata složenosti poslova profesionalnih vatrogasaca
  • Zamolba za reguliranje radnopravnog statusa
  • Mogućnost obavljanja dodatnog posla
  • Primjena odgovarajućih koeficijenata na zaposlenike u zdravstvenim ustanovama
Hashtags: