Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva

Časopis: Pravo i porezi - 9.2007
Članak:
Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva
Stranica:
100.
Autor/i:
Sažetak:
    Predstavnik radnika u upravnom vijeću
  • Prekovremeni rad
  • Obračun plaće
  • Pravo glasovanja radnika na rodiljnom dopustu
Hashtags: