Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Časopis: Pravo i porezi - 9.2007
Članak:
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Stranica:
101.
Autor/i:
Sažetak:
    Kupoprodajni ugovor kao dokaz da investitor ima pravo graditi na građevnoj čestici
  • Obveza donošenja UPU-a prema PPUG grada T.
  • Potvrda o obnovi obiteljske kuće
  • Obavljanje djelatnosti građenja ili izvođenje pojedinih radova na građevini
  • Obavljanje poslova projektiranja i stručnog nadzora građenja
  • Rekonstrukcija stana
Hashtags: