Zaštita od evikcije s osvrtom na pravila stvarnog prava o zaštiti povjerenja u pravnom prometu (I. dio)

Časopis: Pravo i porezi - 9.2007
Članak:
Zaštita od evikcije s osvrtom na pravila stvarnog prava o zaštiti povjerenja u pravnom prometu (I. dio)
Stranica:
34.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Loris BELANIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Pojam evikcije predstavlja pravni akt trećega, koji je usmjeren protiv stjecatelja prava koje je stekao od otuđivatelja s ciljem da se stjecateljevo pravo ograniči, smanji ili oduzme. S druge pak strane, zaštita od evikcije predstavlja određena subjektivna prava stjecatelja (kupca) prema otuđivatelju (prodavatelju) kada je prema njemu istaknut evikcijski zahtjev. U ovom članku autor obrađuje problematiku zaštite od evikcije a također, kao važno pitanje, u drugom dijelu ovog članka razlaže odnos pravila stvarnog prava koja se odnose na zaštitu prava vlasništva i stjecanje stvarnih prava s povjerenjem u pravni promet i pravila o zaštiti od evikcije jer se ona međusobno nadopunjuju.
  1. Uvod
  2. Obveza zaštite od evikcije
  3. Vrste evikcije
  4. Pretpostavke zaštite od evikcije
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #GrađanskoPravo, #ObveznoPravo, #Pravo, #Pravo, #StvarnoPravo