Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine

Časopis: Pravo i porezi - 9.2007
Članak:
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Stranica:
90.
Autor/i:
Sažetak:
  Pojašnjenja Naputka za provedbu carinskih postupaka pri nadzoru robe u putničkom prometu s inozemstvom
 • Uvoz športske opreme, streličarskih meta i medalja
 • Opseg poslova ovlaštenog carinskog zastupnika
 • Uvoz informatičke opreme
 • Korištenje carinske olakšice za obavljanje djelatnosti na području grada Vukovara, pri uvozu matičnog stada.
 • Povrat poreza na promet proizvoda stranim državljanima za kupljene plovne objekte i proizvode koji se ugrađuju u njih
 • Zamolba za ustup robe bez naknade
 • Izvoz robe iz Republike Hrvatske
 • Privremeni uvoz opreme radi demonstriranja
 • Uvoz poljoprivrednih proizvoda iz po graničnog područja
Hashtags: