Bilančno porezno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 9.2007
Članak:
Bilančno porezno pravo
Stranica:
115.
Autor/i:
Sažetak:
    Sudska presuda o dugovanju još ne znači da su obveze nastale
Hashtags: