Pravo na godišnji odmor prema Zakonu o radu, Konvenciji MOR-a br. 132 i Direktivi 2003/88/EZ

Časopis: Pravo i porezi - 9.2007
Članak:
Pravo na godišnji odmor prema Zakonu o radu, Konvenciji MOR-a br. 132 i Direktivi 2003/88/EZ
Stranica:
17.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Iris GOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Tematika prava na godišnji odmor gotovo je uvijek aktualna, pa se u ovom članku razmatra ne samo kroz odredbe Zakona o radu, već i kroz druge relevantne akte Konvencije MOR-a br. 132 i Direktivu 2003/88/EZ.
  1. Uvod
  2. Ugovaranje godišnjeg odmora
  3. Odricanje od prava na godišnji odmor
  4. Minimalno trajanje godišnjeg odmora
  5. Stjecanje
  6. Trajanje
  7. Korištenje
  8. Naknada plaće
  9. Naknada štete zbog nekorištenja
Hashtags:
#Pravo, #RadniOdnosi, #RadnoPravo