Jedan slučaj (ne)obvezne obustave stečajnog postupka

Časopis: Pravo i porezi - 9.2007
Članak:
Jedan slučaj (ne)obvezne obustave stečajnog postupka
Stranica:
3.
Autor/i:
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Sažetak:
Pitanje koje autor razmatra u ovome članku jest je li pod određenim uvjetima obustava stečajnog postupka moguća ili ne. To pitanje je jedno od onih glede kojih prima facie sve izgleda nesporno, ali se nakon daljih razmatranja upućuje na to da je malo toga potpuno jasno, a nema jamstva da bi se nejasnoće brzo i učinkovito uklonile. Zbog toga smo pokušali ovim člankom najprije ukazati na problem, a nakon toga, uz navođenje argumenata pro et contra, ponuditi i rješenje de lege lata i de lege ferenda.
  1. Uvod
  2. Pravni izvori
  3. Tumačenje tzv. Stečajnih propisa
  4. Postavljanje i raščlamba problema
  5. Zaključak
Hashtags:
#Pravo, #StečajnoPravo