Pravilnik o utvrđivanju vrijednosti imovine investicijskog fonda i izračunu neto vrijednosti imovine po udjelu ili po dionici investicijskog fonda - komentar

Časopis: Pravo i porezi - 9.2007
Članak:
Pravilnik o utvrđivanju vrijednosti imovine investicijskog fonda i izračunu neto vrijednosti imovine po udjelu ili po dionici investicijskog fonda - komentar
Stranica:
44.
Autor/i:
Autor: Blaženka EROR MATIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Materija vrijednosti imovine investicijskog fonda i izračuna neto-vrijednosti imovine po udjelu ili po dionici toga fonda uređena je posebnim pravilnikom donesenim krajem 2006. godine. Autorica u nastavku teksta detaljnije pojašnjava ovu temu.
  1. Uvod
  2. Izračun neto vrijednosti imovine fonda
  3. Metodologija vrednovanja imovine i obveza investicijskog fonda
  4. Početno priznavanje, naknadno mjerenje i prestanak priznavanja nekretnina
  5. Obračun naknada
  6. Način i rokovi izvješćivanja
Hashtags:
#Pravo