Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak

Časopis: Pravo i porezi - 9.2007
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Stranica:
82.
Autor/i:
Sažetak:
    Oporezivanje plaća po izvansudskoj nagodbi
  • Porezni tretman plaće koja se isplaćuje rezidentima država ugovornica - plaćanje premija životnog osiguranja direktora društava
  • Plaćanje predujmova poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj iz inozemnog dohotka ostvarenog u državi ugovornici
  • Primjena Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprječavanju izbjegavanja plaćanja poreza na dohodak i na imovinu između Republike Hrvatske i Republike Slovenije
  • Priznavanje osobnog odbitka za uzdržavanog člana - primitak od opskrbnine, doplatak za pomoć i njegu
  • Dio osobnog odbitka za kupnju ili gradnju stambenog prostora koji se financira dijelom vlastitim sredstvima, a dijelom sredstvima namjenskog stambenog kredita
  • Dio osobnog odbitka za održavanje postojećega stambenog prostora
  • Priznavanje vrijednosti zemljišta u iz građenim stanovima za tržište kod obavljanja samostalne djelatnosti
Hashtags: