Jamstvo vlasništva u postupcima izvlaštenja s osvrtom na praksu Europskog suda za ljudska prava

Časopis: Pravo i porezi - 9.2007
Članak:
Jamstvo vlasništva u postupcima izvlaštenja s osvrtom na praksu Europskog suda za ljudska prava
Stranica:
66.
Autor/i:
Autor: Tihomir KOVAČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Normama najviše razine suvremeni pravni poredci jamče postojanje pravne ustanove vlasništva i zaštitu pojedinaca od nezakonitog posezanja javne vlasti u njihova stečena subjektivna prava vlasništva. Jamstvo vlasništva je u tom smislu samoograničenje javne vlasti i usko je povezano s jamstvom temeljnih sloboda i prava čovjeka. Javna vlast tako, ograničavajući sebe samu u odnosu prema građanskopravnim subjektima, istima omogućuje slobodno djelovanje na imovinskopravnom području.
  1. Uvod
  2. Sastavnice pojma jamstva vlasništva
  3. Izvlaštenje
  4. Praksa europskog suda za ljudska prava glede pretpostavki za dopušteno izvlaštenje
  5. Zaključna razmatranja
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo, #Pravo, #PravoEU, #StvarnoPravo