Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost

Časopis: Pravo i porezi - 9.2007
Članak:
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Stranica:
77.
Autor/i:
Sažetak:
    Porezni i računovodstveni aspekt poslovanja javnih komisionara
  • PDV plaćen pri uvozu može se odbiti tek kad je plaćen u ukupnom iznosu
  • "Prekomjerni" gubici dobara mogu se pod određenim uvjetima priznati i bez prisustva djelatnika Porezne uprave
  • Mogućnost primjene preračunane porezne stope
  • Usluge liječenja su institucionalno oslo bođe ne PDV-a, pa se to oslobođenje ne odnosi na trgovačka društva i druge organizacijske oblike koji obavljaju ove usluge
  • Pravdanje utrošenih sredstava za programe udruga koje su obveznici PDV-a
  • Obračun PDV-a na uslugu prijevoza dobara koja se prevoze u slobodnu zonu
Hashtags: