Pravo trgovačkih društava

Časopis: Pravo i porezi - 9.2007
Članak:
Pravo trgovačkih društava
Stranica:
105.
Autor/i:
Sažetak:
    Dionice radnika (čl. 233. ZTD-a)
  • Pobijanje odluke glavne skupštine (čl. 364. ZTD-a)
Hashtags: