Oporezivanje dohotka od imovine i imovinskih prava

Časopis: Pravo i porezi - 9.2007
Članak:
Oporezivanje dohotka od imovine i imovinskih prava
Stranica:
8.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Šime GUZIĆ, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:
U članku se daje osvrt na plaćanje poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava. Razmatra se u prvom redu plaćanje poreza na dohodak od imovine fizičkih osoba koje nisu obveznici poreza na dodanu vrijednost s toga temelja, nisu registrirani obveznici poreza na dohodak, te ne vode poslovne knjige propisane odredbama čl. 19 do 24. Zakona o porezu na dohodak, odnosno ne plaćaju porez na dohodak u paušalnoj svoti prema čl. 44. istoga Zakona. Osim toga,kada je u pitanju porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, nužno je razmotriti i primjenu međunarodnih ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.
  1. Uvod
  2. Izvori dohotka od imovine i imovinskih prava
  3. Iznajmljivanje stanova, soba i postelja putnicima i turistima te organiziranje kampova
  4. Dohodak od imovinskih prava
  5. Dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava
  6. Stranci kao obveznici poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava
  7. Zaključak
Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo