Upravno pravo

Časopis: Pravo i porezi - 9.2007
Članak:
Upravno pravo
Stranica:
113.
Autor/i:
Sažetak:
    O pravu na isplatu dospjelih a neisplaćenih mirovina odlučuje se u upravnom postupku.
  • Identitet upravne stvari je pretpostavka za intervenciju po pravu nadzora temeljem odredbe čl. 263. st. 1. t. 2. ZUP-a
  • Naknada troškova za obnašanje dužnosti člana gradskog vijeća smatra se dohotkom odlučnim za utvrđenje statusa nezaposlene osobe.
  • Danom prestanka postojanja obrta poslodavca, po sili zakona, prestaje radni odnos njegovu radniku, pa je saznanje za tu činjenicu razlog za obnovu postupka radi utvrđenja prestanka svojstva osiguranika u mirovinskom osiguranju.
  • Primitke po osnovi prelaska igrača u drugi klub treba smatrati primitcima po osnovi posredovanja koji podliježu oporezivanju
Hashtags: