O troškovima parničnog postupka

Časopis: Pravo i porezi - 9.2007
Članak:
O troškovima parničnog postupka
Stranica:
51.
Autor/i:
Autor: Snježana PLAVETIĆ, dipl. iur.
Sažetak:
Autorica u ovom članku pojašnjava pojam troškova koje stranka u parničnom postupku snosi za obavljanje potrebnih sudskih radnji, način i vrijeme određivanja tih troškova te visine predmeta spora i visine sudskih pristojbi, od čega se ti troškovi sastoje i prema kojim kriterijima se određuju.
  1. Općenito o troškovima parničnog postupka
  2. Utvrđivanje vrijednosti predmeta spora
  3. Oslobođenje od plaćanja troškova postupka
  4. Odlučivanje o troškovima postupka
  5. Zaključak
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #GrašanskoPostupovnoPravo, #Pravo