Pravo i porezi

Stranka u carisnkom postupku
pip - 12.1999, str. 60
Hrvatski državni sabor
pip - 12.1999, str. 67
Porezna uprava
pip - 12.1999, str. 68
Porez na dodanu vrijednost
pip - 12.1999, str. 68
Porez na dohodak
pip - 12.1999, str. 71
Drugi porezi, pristojbe i davanja
pip - 12.1999, str. 74
Carinska uprava
pip - 12.1999, str. 75
Ministarstvo gospodarstva
pip - 12.1999, str. 77
Ministarstvo rada i socijalne skrbi
pip - 12.1999, str. 78
Ministarstvo turizma
pip - 12.1999, str. 84
Državni inspektorat
pip - 12.1999, str. 90
Domaća sudska praksa
pip - 12.1999, str. 95
Inozemna sudska praksa
pip - 12.1999, str. 108
Informacije iz zemlje i svijeta
pip - 12.1999, str. 111
Odgovori na pitanja
pip - 12.1999, str. 117
Summaries
pip - 12.1999, str. 122