Pravo i porezi 3/2014

Web izdanje 56,50 KN
7,50 EUR
Glavne vrste FIDIC-ovih ugovora i rješavanje sporova
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR, dipl. iur.
Osvrt na novi Zakon o leasingu
Autori: Dr. sc. Andrea PEŠUTIĆ, dipl. iur.
Dijana SLIŠKO
O novinama u Zakonu o potrošačkom kreditiranju
Autor: Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.
Povreda prava osobnosti
Autor: Marko GOTOVAC, dipl. iur.
Stjecanje prava vlasništva na nekretninama bivših zemljišnih zajednica
Autor: Antun ŠAGOVAC , dipl. iur.
Pravo novinara na pristup informacijama
Autor: Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur
Žalbena ograničenja u postupku javne nabave
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Osvrt na prijedlog novog Zakona o udrugama
Autor: Kazimir ILIJAŠ , dipl. iur.
Štete nastale kao posljedica ratnih rizika – štete isključene iz osiguranja
Autor: Dragana BJELIĆ, dipl. iur.
Aktualnosti u radu volontera
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Prestanak ugovora o trgovačkom zastupanju (I.)
Autor: Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.
Provjeravanje državnih potpora (prijevod)
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Izbor predstavnika radnika u tijela odlučivanja na transnacionalnoj europskoj razini
Autor: Mr. sc. Zorislav KALEB, dipl. iur.