O novinama u Zakonu o potrošačkom kreditiranju

Časopis: Pravo i porezi - 3.2014
Članak:
O novinama u Zakonu o potrošačkom kreditiranju
Stranica:
23.
Autor/i:
Dr. sc. Jelena ČUVELJAK , dipl. iur.
Sažetak:

Zakon o potrošačkom kreditiranju uređuje ugovore o potrošačkom kreditiranju, uvjete i način na koji se mogu pružati usluge potrošačkog kreditiranja, obveze vjerovnika i kreditnog posrednika prema potrošaču. Uz to Zakon sadržava pravila koja uređuju različita prava potrošača, od prava na informiranje kako u postupku prije sklapanja ugovora o kreditu tako i za vrijeme njegovog trajanja, prava na odustanak od ugovora, prava na prijevremenu otplatu kredita i druga prava. Kako su građani/potrošači „slabija“ ugovorna strana, suočeni su s velikim brojem problema u kreditnim odnosima s vjerovnicima, stoga se nametnula potreba opsežnijih izmjena važećeg Zakona, o čemu autorica piše u nastavku članka.

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #ObveznoPravo, #Pravo