Stjecanje prava vlasništva na nekretninama bivših zemljišnih zajednica

Časopis: Pravo i porezi - 3.2014
Članak:
Stjecanje prava vlasništva na nekretninama bivših zemljišnih zajednica
Stranica:
34.
Autor/i:
Antun ŠAGOVAC , dipl. iur.
Sažetak:

Zakonom o proglašenju zemljišnih i njima sličnih zajednica i krajiških imovnih općina općenarodnom imovinom, koji je stupio na snagu 19. travnja 1947., ovlaštenicima zemljišnih zajednica je, u biti, bez naknade oduzeto zemljište koje je na osnovi njihovih udjela u zajedničkom vlasništvu bilo dijelom njihove imovine. Predmet ovog članka je razmatranje stjecanja prava vlasništva u odnosu na ona zemljišta bivših zemljišnih i njima sličnih zajednica i krajiških imovnih općina na koja se navedeni Zakon ne odnosi, koja zemljišta nisu postala općenarodna imovina, odnosno društveno vlasništvo, te stjecanje prava vlasništva na navedenom zemljištu na osnovi dosjelosti.

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo, #StvarnoPravo