Pravo novinara na pristup informacijama

Časopis: Pravo i porezi - 3.2014
Članak:
Pravo novinara na pristup informacijama
Stranica:
41.
Autor/i:
Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur
Sažetak:

U ovome je članku analizirano pravo novinara na pristup informacijama (prije svega javnog sektora), prvenstveno odredbe ustavnog i konvencijskog prava, zakona na području prava na pristup informacijama, medija, zaštite osobnih podataka, zaštite tajnosti podataka, kao i pristup podatcima koji se ostvaruje prema procesnim zakonima, kao i autonomnim samouređenjem novinara. U tom smislu, ovim se člankom usustavljuju posebnosti hrvatskog zakonodavstva na području (ne)dostupnosti informacija javnog sektora, koje slijede iz posebnoga pravnog položaja novinara. Općenito, (ne)dostupnost informacija javnog sektora u nas je uređena nizom propisa, međusobno ne uvijek usklađenih.

Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo