Osvrt na novi Zakon o leasingu

Časopis: Pravo i porezi - 3.2014
Članak:
Osvrt na novi Zakon o leasingu
Stranica:
15.
Autor/i:
Dr. sc. Andrea PEŠUTIĆ, dipl. iur.
Dijana SLIŠKO
Sažetak:

Ovim se člankom, na zanimljiv, kvalitetan i transparentan način, pojašnjavaju najznačajnije odredbe novog Zakona o leasingu koje se odnose na leasing-posao i ugovor o leasingu, kako bi ih praksa lakše mogla primjenjivati. Za pojašnjenje ostalih odredaba toga Zakona treba pričekati donošenje provedbenih propisa.

Hashtags:
#Pravo, #ZOO