Prestanak ugovora o trgovačkom zastupanju (I.)

Časopis: Pravo i porezi - 3.2014
Članak:
Prestanak ugovora o trgovačkom zastupanju (I.)
Stranica:
66.
Autor/i:
Mr. sc. Hrvoje KORDIŠ, dipl. iur.
Sažetak:

Ugovor redovito prestaje ispunjenjem ili sporazumom stranaka. Odredbama kojima se uređuje ugovor o trgovačkom zastupanju hrvatsko kao i europsko i poredbeno pravo propisuje dva načina za njegov prestanak. Prvi je otkaz ugovora sklopljenog na neodređeno vrijeme i njegov redoviti način prestanka. Ugovor sklopljen na neodređeno vrijeme može se otkazati kada jedna ugovorna strana to smatra poželjnim, uz obvezu da se pridržava zakonom ili ugovorom propisanih otkaznih rokova. Međutim, za ugovor sklopljen na određeno vrijeme nije potreban otkaz budući da prestaje kad mu istekne vrijeme na koje je sklopljen. Drugi način prestanka ugovora je raskid, gdje je riječ o izvanrednoj mjeri, koja dolazi do primjene kad nastupe važni razlozi, neovisno o tome je li ugovor sklopljen na neodređeno ili određeno vrijeme. Ovu tematiku autor detaljno pojašnjava u nastavku članka.

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #ObveznoPravo, #Pravo