Pravo i porezi 5/2007

Web izdanje 8,99 EUR
67,74 KN
Lebdeće založnopravno osiguranje (I.)
Autor: Prof. dr. sc. Edita ČULINOVIĆ-HERC
Određivanje vrijednosti nekretnine u ovrsi
Autor: Renata PRAŽETINA, dipl. iur.
Punomoć po novom Zakonu o obveznim odnosima
Autor: Prof. dr. sc. Hrvoje KAČER
Primjerena naknada zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku – prikaz odluke Ustavnog suda RH
Autor: Mr. sc. Nevenka ŠERNHORST, dipl. iur.
Ugovor o leasingu
Autor: Mr. sc. Andrea PEŠUTIĆ, dipl. iur.
Zaštita povjerenja u potpunost i istinitost zemljišnih knjiga
Autor: Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ, dipl. iur.
Ljudski potencijali
Autor: Goran LOJE, dipl. iur.
Temeljna obilježja instituta dosjelosti
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Plivajuće trošarine na naftne derivate
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Odgovornost za naknadu štete bez krivnje prema novom hrvatskom i europskom pravu
Autor: Prof. dr. sc. Deša MLIKOTIN-TOMIĆ
Trošarina na zrakoplovne karte kao mogući izvor financiranja razvojne pomoći pod okriljem EU
Autori: Doc. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Marijana PUŠIĆ
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretninama
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
Središnji državni ured za upravu
Vlada Republike Hrvatske
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
Ministarstvo mora, turizma prometa i razvitka
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Ustavno pravo
Stvarno pravo
Obvezno pravo
Pravo trgovačkih društava
Pravo vrijednosnih papira
Radno pravo
Parnični postupak
Ovršno pravo
Platni promet u zemlji
Prekršajno pravo
Kazneno pravo
Porez na dodanu vrijednost
Porez na dohodak
Trgovačko pravo
Porezno pravo
Obvezni odnosi
Radno pravo
Odgovori na pitanja