Pravo i porezi

Lebdeće založnopravno osiguranje (I.)
pip - 5.2007, str. 3
Određivanje vrijednosti nekretnine u ovrsi
pip - 5.2007, str. 8
Punomoć po novom Zakonu o obveznim odnosima
pip - 5.2007, str. 14
Primjerena naknada zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku – prikaz odluke Ustavnog suda RH
pip - 5.2007, str. 22
Ugovor o leasingu
pip - 5.2007, str. 23
Zaštita povjerenja u potpunost i istinitost zemljišnih knjiga
pip - 5.2007, str. 34
Ljudski potencijali
pip - 5.2007, str. 37
Temeljna obilježja instituta dosjelosti
pip - 5.2007, str. 40
Plivajuće trošarine na naftne derivate
pip - 5.2007, str. 46
Odgovornost za naknadu štete bez krivnje prema novom hrvatskom i europskom pravu
pip - 5.2007, str. 50
Trošarina na zrakoplovne karte kao mogući izvor financiranja razvojne pomoći pod okriljem EU
pip - 5.2007, str. 62
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dodanu vrijednost
pip - 5.2007, str. 68
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na promet nekretninama
pip - 5.2007, str. 68
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Porez na dohodak
pip - 5.2007, str. 69
Ministarstvo financija - Porezna uprava
Doprinosi za obvezna osiguranja
pip - 5.2007, str. 74
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Carine
pip - 5.2007, str. 78
Ministarstvo financija - Carinska uprava
Posebni porezi
pip - 5.2007, str. 83
Središnji državni ured za upravu
pip - 5.2007, str. 89
Vlada Republike Hrvatske
pip - 5.2007, str. 90
Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva
pip - 5.2007, str. 91
Ministarstvo mora, turizma prometa i razvitka
pip - 5.2007, str. 92
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
pip - 5.2007, str. 92
Ustavno pravo
pip - 5.2007, str. 93
Stvarno pravo
pip - 5.2007, str. 93
Obvezno pravo
pip - 5.2007, str. 93
Pravo trgovačkih društava
pip - 5.2007, str. 94
Pravo vrijednosnih papira
pip - 5.2007, str. 95
Radno pravo
pip - 5.2007, str. 95
Parnični postupak
pip - 5.2007, str. 96
Ovršno pravo
pip - 5.2007, str. 97
Platni promet u zemlji
pip - 5.2007, str. 98
Prekršajno pravo
pip - 5.2007, str. 98
Kazneno pravo
pip - 5.2007, str. 101
Porez na dodanu vrijednost
pip - 5.2007, str. 104
Porez na dohodak
pip - 5.2007, str. 105
Trgovačko pravo
pip - 5.2007, str. 105
Porezno pravo
pip - 5.2007, str. 107
Obvezni odnosi
pip - 5.2007, str. 108
Radno pravo
pip - 5.2007, str. 109
Odgovori na pitanja
pip - 5.2007, str. 111
Pregled novih propisa
pip - 5.2007, str. 116