Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Učinci upravnog ugovora u Općem poreznom zakonu
pip - 4.2017, str. 5
Obračun PDV-a pri prodaji dobara izvan RH
pip - 4.2017, str. 11
Opći porezni zakon – usporedni prikaz odredaba
pip - 4.2017, str. 16
Neke razlike između pobijanja pravnih radnja dužnika u stečaju i onih izvan stečaja
pip - 4.2017, str. 21
Javni bilježnici nisu „sud”
pip - 4.2017, str. 29
Sudska nadležnost za nadomještanje suglasnosti za otkaz ugovora o radu
pip - 4.2017, str. 32
Radni odnosi u školskim ustanovama – izbor i imenovanje ravnatelja odgojno-obrazovne ustanove
pip - 4.2017, str. 34
Tumačenje nepoštenih odredaba potrošačkog ugovora
pip - 4.2017, str. 44
Normativno uređenje reklamiranja usluga
pip - 4.2017, str. 50
Razvrgnuće suvlasničke zajednice
pip - 4.2017, str. 58
Ugovor o doživotnom uzdržavanju i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju
pip - 4.2017, str. 66
Sredstva za pojačanje obveznog odnosa (ugovora)
pip - 4.2017, str. 72
Načelo materijalne istine u upravnim stvarima u uvjetima primjene europskog prava (I.)
pip - 4.2017, str. 76
Premještaj službenika u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
pip - 4.2017, str. 82
Stjecanje vlastitih dionica prema pravu RH
pip - 4.2017, str. 86
Licencija kao uvjet za obavljanje prijevoza putnika i tereta u unutarnjem cestovnom prometu
pip - 4.2017, str. 90
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 4.2017, str. 97
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 4.2017, str. 103
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
pip - 4.2017, str. 117
Domaća sudska praksa
pip - 4.2017, str. 121
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 4.2017, str. 135
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 4.2017, str. 144