Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Aktualna pitanja likvidacije društva s ograničenom odgovornošću
pip - 5.2017, str. 5
Societas unius personae – kompromisni Prijedlog direktive o društvima s ograničenom odgovornošću s jednim članom
pip - 5.2017, str. 14
Odgovornost odvjetnika za due diligence
pip - 5.2017, str. 22
Priznavanje inozemne stručne kvalifikacije za obavljanje poslova revizije
pip - 5.2017, str. 25
Dokazna sredstva u sporu za zaštitu od uznemiravanja / diskriminacije odnosno mobinga
pip - 5.2017, str. 29
Obveze poslodavca prema drugim propisima
pip - 5.2017, str. 36
Ostvarivanje zajamčenih prava zaposlenika kod slobode kretanja radnika u EU-u
pip - 5.2017, str. 44
Izuzeće inspektora u poreznom nadzoru
pip - 5.2017, str. 50
Vezani poslovi kao oblik zlouporabe vladajućeg položaja (I.)
pip - 5.2017, str. 57
Založno pravo kao sredstvo za pojačanje ugovora
pip - 5.2017, str. 65
Zainteresirana osoba u upravnom sporu – specifična stranačka legitimacija
pip - 5.2017, str. 68
Načelo materijalne istine u upravnim stvarima u uvjetima primjene europskog prava (II.)
pip - 5.2017, str. 74
Prikaz zaključaka sa sjednica odjela i sjednica svih sudaca Visokoga upravnog suda RH
pip - 5.2017, str. 77
Rad sudskog ovršitelja
pip - 5.2017, str. 83
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
pip - 5.2017, str. 89
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Carinska uprava
pip - 5.2017, str. 105
Domaća sudska praksa
pip - 5.2017, str. 125
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 5.2017, str. 141
Odgovori na pitanja pretplatnika
pip - 5.2017, str. 149