Obveze poslodavca prema drugim propisima

Časopis: Pravo i porezi - 5.2017
Članak:
Obveze poslodavca prema drugim propisima
Stranica:
36.
Autor/i:
Tino BEGO, dipl. iur.
Sažetak:

      Autor u članku navodi koje sve obveze ima poslodavac u odnosu na zaštitu na radu, zaštitu osobnih podataka i za zbrinjavanje otpada, prema Zakonu o zaštiti osobnih podataka (Nar. nov., br. 103/03., 118/06., 41/08., 130/11. i 106/12. – pročišćeni tekst, dalje: ZZOP), prema Zakonu o zaštiti na radu (Nar. nov., br. 71/14., 118/14. i 154/14. – dalje: ZZR), i prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Nar. nov. br. 94/13., ZOGO).

1. Uvod
2. Zaštita osobnih podataka
3. Zaštita na radu
4. Zbrinjavanje otpada

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo