Pravo i porezi 1/2016

Web izdanje 56,50 KN
7,50 EUR
Jedinstveno digitalno tržište unutar EU-a i PDV
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ
Izmjene u oporezivanju samostalnih djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja za 2016. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ
Boravak i rad stranaca koji obavljaju ključne poslove u trgovačkim društvima
Autori: Tino BEGO , dipl. iur.
Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika u praksi
Autor: Tino BEGO , dipl. iur.
Prikaz novela Zakona o tržištu kapitala
Autori: Dr. sc. Aljoša ŠESTANOVIĆ
Tina Marfan , mag. iur. et struc. spec. oec.
Uobičajeno boravište u europskome međunarodnom privatnom pravu
Autor: Prof. dr. sc. Vilim BOUČEK
Odgovornost društva majke za povrede prava tržišnog natjecanja u europskom pravu (II.)
Autor: Dr. sc. Mirta KAPURAL , dipl. iur.
Javnost u postupcima javne nabave i poslovna tajna ponuditelja
Autor: Dr. sc. Stanka PEJAKOVIĆ , dipl. iur.
Obveze pisarnice na početku kalendarske godine
Autor: Doc. dr. sc. Goran VOJKOVIĆ
Ugovor između odvjetnika i stranke (u povodu presude Suda Europske unije, C-537/13, od 15. siječnja 2015.)
Autor: Dr. sc. Jakob NAKIĆ
Sezonski rad u sustavu mirovinskog osiguranja
Autor: Sanja ROTIM, dipl. iur.
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - porezna uprava
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - carinska uprava
Domaća sudska praksa
Inozemna sudska praksa i stajališta
Pitanja i odgovori