Pravo i porezi

E-izdanje 56,50 kn
Jedinstveno digitalno tržište unutar EU-a i PDV
pip - 1.2016, str. 3
Izmjene u oporezivanju samostalnih djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja za 2016. godinu
pip - 1.2016, str. 12
Boravak i rad stranaca koji obavljaju ključne poslove u trgovačkim društvima
pip - 1.2016, str. 22
Otkaz uvjetovan skrivljenim ponašanjem radnika u praksi
pip - 1.2016, str. 30
Prikaz novela Zakona o tržištu kapitala
pip - 1.2016, str. 34
Uobičajeno boravište u europskome međunarodnom privatnom pravu
pip - 1.2016, str. 40
Odgovornost društva majke za povrede prava tržišnog natjecanja u europskom pravu (II.)
pip - 1.2016, str. 49
Javnost u postupcima javne nabave i poslovna tajna ponuditelja
pip - 1.2016, str. 58
Obveze pisarnice na početku kalendarske godine
pip - 1.2016, str. 67
Ugovor između odvjetnika i stranke (u povodu presude Suda Europske unije, C-537/13, od 15. siječnja 2015.)
pip - 1.2016, str. 72
Sezonski rad u sustavu mirovinskog osiguranja
pip - 1.2016, str. 75
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - porezna uprava
pip - 1.2016, str. 82
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - carinska uprava
pip - 1.2016, str. 0
Domaća sudska praksa
pip - 1.2016, str. 119
Inozemna sudska praksa i stajališta
pip - 1.2016, str. 130
Pitanja i odgovori
pip - 1.2016, str. 138