Uobičajeno boravište u europskome međunarodnom privatnom pravu

Časopis: Pravo i porezi - 1.2016
Članak:
Uobičajeno boravište u europskome međunarodnom privatnom pravu
Stranica:
40.
Autor/i:
Prof. dr. sc. Vilim BOUČEK
Sažetak:

U ovome članku autor analizira uobičajeno boravište kao poveznicu u europskom međunarodnom privatnom pravu (EU MPP). Budući da ni jedan od važećih izvora EU MPP-a, a to znači europskoga kolizijskog prava u užem smislu i izvora europskoga građanskog procesnog prava nije definirao pojam uobičajenog boravišta, Europski je sud u okviru svoje nadležnosti jednoobraznog tumačenja propisa EU-a dobio (ponovno) supstituirajuću ulogu u preciziranju navedenoga pravnog pitanja. Polazeći od općih doktrinarnih stajališta, autor u radu navodi nesporna načela i specifične strukturne elemente uobičajenog boravišta koje u svojim presudama određuje Europski sud. Na taj način, zaključuje autor, uobičajeno boravište u MPP-u u europskom pravnom prostoru, kad je riječ o pravosudnoj suradnji u građanskim stvarima, posebice onim obiteljskopravnim i nasljednopravnim, ostvaruje unifikacijsku funkciju na području država članica EU-a. 
1. Uvod 
2. Uobičajeno boravište u izvorima EU MPP-a 
3. Strukturni elementi „uobičajenog boravišta“ u EU MPP-u
4. Zaključak

Hashtags: